Główna
Realizacje
Współpraca
___________
Ciekawostki
Kontakt

hand writing in notebook

Współpraca.Od roku 2010, czyli od kiedy pracuję jako tłumacz niezależny, nawiązałem współpracę z wieloma interesującymi klientami. W przeważającej większości są to uczciwe przedsiębiorstwa, w których pracują ludzie niezwykle mili, uprzejmi, zaangażowani i nastawieni na wykonywanie swojej pracy w możliwie profesjonalny sposób. Bardzo jest mi miło wspomóc ich swoją pracą, wiedzą i doświadczeniem. Nawiasem mówiąc, niezwykle sobie cenię szansę uczestniczenia w każdym przedsięwzięciu, projekcie, zleceniu czy zadaniu, którego rezultatem będzie produkt czy usługa wysokiej jakości, tworzone bez uproszczeń mających wpływ na końcowe wyniki. Są też na rynku firmy, których celem i podstawą istnienia jest osiąganie swoich rezultatów najniższym możliwym kosztem i po linii najmniejszego oporu, gdzie poziom jakości otrzymanego ?produktu? stoi na dalszym planie.

Dlatego też odczuwam pragnienie, aby nawiązać współpracę z przedsiębiorstwem-klientem, które będzie dążyło do tego, aby dokumentacja oferowanych przezeń produktów była na jak najwyższym poziomie. Oznacza to dla mnie nie tylko wysoką jakość tłumaczenia, lecz także spójność stosowanej terminologii, jednorodne słownictwo, przestrzeganie ustalonych słowników wyrażeń specjalistycznych i charakterystycznych dla danej branży oraz dokumentacje, instrukcje i inne materiały przygotowane w sposób czytelny graficznie i zawierające wszelkie niezbędne informacje (na przykład, dla instrukcji obsługi pełną, acz czytelną sekcję dotyczącą ostrzeżeń bezpieczeństwa, podobnie jak rozwinięty rozdział z rozwiązywaniem problemów). Jeśli reprezentujecie Państwo takie przedsiębiorstwo i chcielibyście nawiązać współpracę w zakresie przygotowywania treści dokumentacji oraz ich tłumaczenia, proszę o kontakt.


Zasady i wskazówki dotyczące współpracy
  • WYKONAWCA (MTL Translations) w związku z wykonywaniem usług dla KLIENTA wchodzi bezpośrednio lub pośrednio w posiadanie informacji poufnych i zobowiązuje się do zachowania takich informacji w tajemnicy, w szczególności informacji mogących narazić KLIENTA na bezpośrednie i pośrednie straty, w tym utratę korzyści, pogorszenie renomy, a także odpowiedzialność finansową, w tym z tytułu roszczeń odszkodowawczych od osób trzecich. To zobowiązanie do utrzymania informacji w tajemnicy nie obowiązuje w odniesieniu do a) informacji dostępnych publicznie, b) informacji, których ujawnienie wymagane jest na mocy obowiązujących przepisów prawnych lub nakazu organów ścigania lub wymiaru sprawiedliwości, oraz c) informacji, na ujawnienie których WYKONAWCA (MTL Translations) otrzymał pisemną zgodę KLIENTA.

  • WYKONAWCA (MTL Translations) zlecone tłumaczenia wykonuje punktualnie wg zadeklarowanego wcześniej terminu. Wszelkie wątpliwości natury technicznej i językowej będą wyjaśniane w okresie do terminu dostarczenia tłumaczenia.

  • KLIENT zobowiązany jest do sprawdzenia zgodności wykonanego przez WYKONAWCĘ (MTL Translations) tłumaczenia z dostarczonymi WYKONAWCY materiałami przed udostępnieniem go osobom trzecim.

  • Ewentualne reklamacje dotyczące tłumaczeń pisemnych będą uwzględniane nieodpłatnie i niezwłocznie przez WYKONAWCĘ (MTL Translations), o ile zostaną zgłoszone w okresie 30 dni od otrzymania tłumaczenia przez KLIENTA. Zgłoszenie reklamacji nie wpływa na termin zapłaty za usługę.

  • Realizacja reklamacji następuje wyłącznie poprzez dokonanie przez WYKONAWCĘ (MTL Translations) stosownej korekty w tłumaczonym tekście.

  • KLIENT zobowiązany jest do dokonania płatności za wykonaną usługę w terminie wskazanym na fakturze.

  • Wiele dokumentów i materiałów jest dostępne tylko w formie gotowego pliku graficznego bądź pliku PDF. Ja wykonuję tłumaczenia takich dokumentów i tekstów zarówno z zachowaniem układu jak i bez zachowania układu (gdy KLIENT potrzebuje jedynie zapoznać się z treścią), jednakże ze względu na to, że czynności składu/wyrównania po tłumaczeniu są wykonywane przez podwykonawcę za stosownym wynagrodzeniem i wymaga to uwzględnienia czasu realizacji, w pewnych sytuacjach dla KLIENTA najdogodniej i najkorzystniej będzie dostarczyć tekst w formie pliku edytowalnego.

  • W przypadku występowania w tekście akronimów (skrótowców takich jak CAT - Computer Aided Translation) o znaczeniu charakterystycznym dla danego przedsiębiorstwa konieczne będzie dostarczenie rozwinięcia takich skrótów.

  • Tłumaczenia komunikatów wyświetlanych na ekranach komputerów lub interfejsach graficznych urządzeń (HMI) są wykonywane szybciej dzięki użyciu oprogramowania wspomagającego CAT, jednakże ten szczególny rodzaj zleceń jest czasochłonny i należy na ich realizację zaplanować około 20-50% więcej czasu.


view of car engineMTL Tłumaczenia techniczne
Copyright 2017 MTL Adrian Liszewski